انجمن علمی دانشجویان مدیریت تکنولوژی- موسسه آموزش عالی فارابی

جمعه 18 خرداد 1397

روش های انتقال تکنولوژی

نویسنده: کیارش جهانپور   

انتقال تکنولوژی فرایندی است که جریان تکنولوژی را از یک منبع به یک گیرنده میسر می سازد. در این مورد، منبع، مالک یا دارنده دانش است؛ در حالیکه که دریافت کننده، ذینفع چنین دانشی است. منبع می تواند یک فرد، یک شرکت یا یک کشور باشد.

انتقال تکنولوژی

روشهای انتقال تکنولوژی و همکاری های فناورانه به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود:

انواع روش های رسمی

 • تملک شرکت Acquisition

یک شرکت که به منظور دسترسی به یک تکنولوژی یا صلاحیت تکنولوژیکی مورد نظر، شرکت دیگری را تملک می کند.

 • ادغام Merger

یک شرکت با شرکت دیگری که دارای تکنولوژی یا صلاحیت تکنولوژیکی مورد نظر است ادغام می شود و یک شرکت جدید از ادغام این دو شرکت موجود به وجود می آید. غالبا شرکت های ادغام شده هم اندازه هستند.

 • جذب آموزشی Education acquisition

یک شرکت افراد متخصص در یک نظام تکنولوژیکی معین را به کار می گیرد یا یک شرکت کوچک را کسب می کند تا به افراد آشنا با یک صلاحیت تکنولوژیکی و مدیریتی معین دسترسی پیدا کند.

 • لیسانس Licensing

قرارداد لیسانس، به قراردادهایی اطلاق می شود که فناوری توسط عرضه کننده لیسانس برای مدتی معین و در برابر مبلغی مشخص که معمولاً  Royalityاست به دریافت کننده آن فروخته می شود.
عرضه کننده لیسانس موافقت می کند که تکنولوژی مورد نیاز را توسط سرمایه گذاری کامل دریافت کننده تکنولوژی فراهم سازد.

 • سهام حداقلی Minority equity

بنگاه گیرنده تکنولوژی، مقداری از سهام بنگاه دهنده تکنولوژی را خریداری می نماید. به این ترتیب: اولا بنگاه گیرنده در تصمیمات بنگاه دهنده از این پس می تواند اعمال نظر داشته باشد

همچنین بنگاه گیرنده نیز خود در انتشار تکنولوژی ملاحظات بنگاه دهنده را مورد نظر قرار می دهد. چرا که در غیر اینصورت ضرر و زیان بنگاه دهنده، ضرر و زیان بنگاه گیرنده نیز می باشد. به این ترتیب یک ضمانت اجرایی ما بین دو بنگاه ایجاد می گردد.

 • همکاری مشترک Joint venture

دو بنگاه اقدام به تاسیس یک بنگاه جدید می نمایند. مالکیت این بنگاه جدید ما بین دو بنگاه تقسیم شده است. همچنین دو بنگاه به حیات خود نیز ادامه می دهند.

 • تحقیق و توسعه مشترک Joint R&D

دو یا چند بنگاه برای تحقیق و توسعه مشترک روی یک رشته یا تکنولوژی مشخص یا محصول خاص موافقت می نمایند. این همکاری مشترک می تواند به اندازه و میزان یکسانی نیز نباشد.

 • پیمانکاری تحقیق و توسعه R&D contract

یک بنگاه هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه در خصوص یک رشته یا یک تکنولوژی مشخص یا محصول خاص را به دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی یا بنگاه دیگر پرداخت می نماید. در این حالت بنگاه پرداخت کننده هزینه مالی در انجام پروژه مشارکتی می نماید.

 • تامین مالی تحقیقات Research funding

در این حالت یک بنگاه بخش یا کل هزینه بنگاه دیگر یا دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی را به منظور مطالعات اکتشافی و شناخت فرصتهای جدید و نوآوری در حوزه کاری آن بنگاه می پردازد.

 • اتحاد استراتژیک Strategic alliance

یک بنگاه منابع تکنولوژیکی خود را با دیگر بنگاه ها تقسیم می نماید تا به این ترتیب به یک هدف مشترک در نوآوری تکنولوژیکی دست یابند.

 • کنسرسیوم Consortium

بنگاه های مختلف و نهادهای عمومی به منظور دست یابی به یک هدف مشترک تلاش های خود را هماهنگ می سازند. در این حالت ممکن است یک پروژه بزرگ به زیر پروژه هایی تقسیم گردد که هر بنگاه موظف به انجام یک یا چند زیر پروژه گردد.

 • برون سپاری Outsourcing

یک بنگاه فعالیتهای تکنولوژیکی خود را جهت انجام به بنگاه های بیرونی واگذار کرده برون داد فعالیتهای آنان را خریداری می نماید.

 • بیع متقابل Buy back

در این روش عرضه کننده تکنولوژی موافقت می کند که امکانات تولیدی برای متقاضی فراهم کند و در آینده از محصولات تولید شده وی بعنوان بازپرداخت اصل وسود سرمایه گذاری خود، خریداری می کند.

 • ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT

در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان” شرکت پروژه” انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI

انتقال تکنولوژی و دانش فنی از طریق FDI، به صورت مستقیم نسبت به سرمایه گذاری در کشوری اقدام می کند و فناوری مربوطه را نیز در آن مجموعه بکار می گیرد.

 • خرید کل کارخانه Turn key

انتقال تکنولوژی و دانش فنی از طریق روش کلید در دست، به قراردادهایی اطلاق می شود که عرضه کننده تکنولوژی تعهد می کند تمامی عملیات مدیریتی فنی و خدمات مهندسی مورد نیاز برای برنامه ریزی، ساخت و نصب پروژه های تکنیکی را در برابر دریافت مبلغی مشخص انجام دهد. به بیانی دیگر، در قرارداد کلید در دست، عرضه کننده تکنولوژی مجموعه ای کامل از تجهیزات فیزیکی و ابزار آلات به همراه نصب و راه اندازی آنان را برعهده می گیرد.

روش های غیر رسمی

 • جذب افراد ماهر و دانش آموخته از سایر سازمان ها
 • برگزاری همایش ها و کنفرانس ها
 • آموزش افراد و فرستادن به کشورهای دارای تکنولوژی
 • جاسوسی صنعتی
 "جلسات هم اندیشی پیرامون انتقال فناوری در شرایط تحریم به صورت برخط برگزار میشود"

نظرات() 

سه شنبه 11 اردیبهشت 1397

مدیریت تکنولوژی؛ ماهیت و اهمیت

نویسنده: کیارش جهانپور   

پیش بینی آینده ی دنیای فناوری و دستاوردهای احتمالی، آماده سازی سازمان برای تطبیق با فناوری های نوین، شناسایی فناوری های احتمای آتی که ریسک عملیاتی سازمان را افزایش می دهند یا تهدیدی برای موجودیت سازمان به شمار می روند، مدیریت روند انتقال تکنولوژی و ... از جمله مباحث اصلی مدیریت تکنولوژی هستند که در حوزه های مختلف فناوری همچون ریزپردازنده ها، فناوری های نانو، فناوری اطلاعات، تکنولوژی کسب و کار مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرند.
یکی از اصلی ترین وظایف مدیران تکنولوژی در سازمان ها توصیف جامع فناوری های مورد نیاز با توجه به محدویدت های منابع موجود در سازمان ها و رویکرد راهبردی کسب و کار سازمان است. انجام این دو امر مهم نیازمند داشتن مهارت و دانش مدیریت استراتژیک و عملیات است که در دوره های آموزشی مدیریت تکنولوژی می توان آن ها را مشاهده نمود.
درحالی که بر اساس آمارهای بانک جهان صرفا در سال 2014 میلادی بیش از 2 هزار میلیارد دلار از صادرات جهانی به محصولات تکنولوژیک اختصاص یافته، هنوز نمی توان بازاری کارآمد، شفاف و بروز برای داد و ستد تکنولوژی ها و یا ثبت آن ها در ایران یافت. مدیریت تکنولوژی به عنوان حوزه ی مطالعاتی با ماهیت بین رشته ای (Interdisciplinary) می تواند به تشکیل ساختار اقتصادی هدفمند در حوزه ی بازار فناوری و بهبود بهره وری در صنایع بیانجامد. 
مدیریت پروژه، مدیریت مالی، حسابداری مدیریت، تحقیق در عملیات، بهینه سازی چندهدفه، تصمیم گیری مدیریتی، فنون آینده پژوهشی و ... از مهمترین دروس و مهارتهایی بشمار می روند که یک مدیری تکنولوژی می بایست به صورت حرفه ای به دست آورد و در فرآیندهای کاری مربوطه به کار بندد. 
برای به دست آوردن مهارت ها و دانش مورد نیاز جهت اعمال مدیریت تکنولوژی به صورت کارا و کارآمد؛ آموزش مورد محور و آموزش جهت ارتقاء تفکر انتقادی از جمله موثرترین روش ها شناخته می شوند. اگرچه در مدارس کسب و کار (Business Schools) گوناگون روش های مختلفی برای ارائه و اموزش مهارت های لازم به مدیران تکنولوژی اتخاذ شده اند، اما می توان اینگونه ادعا کرد که اغلب دوره های اموزشی در این رشته با استفاده از موردهای تصمیم گیری گذشته که منجر به موفقیت های چشمگیر یا شکست های سنگین تجاری شده اند، سعی در ملموس ساختن متغیرهای اغلب انتزاعی مدیریتی در حوزه ی تکنولوژی دارند.
گفتمان های ماهانه ی برخط در موسسه آموزشی فارابی با هدف انتقال دانش مدیریت تکنولوژی و حصول ایده های نوآورانه در این حوزه در پرتال آموزشی دانشگاه به صورت منظم برگزار می شود. این گفتمان ها علاوه بر نشر دانش، موجبات شکل گیری سوالات جدیدی درذهن دانشجویان و اساتید گشته که منبعی ارزشمند جهت توسعه ی عناوین پژوهشی بکر برای پایان نامه ها و یا مقالات علمی است.

نظرات() 

انجمن علمی مدیریت تکنولوژی موسسه ی آموزش عالی فارابی با هدف بهبود سطح دانش عمومی و تخصصی دانشجویان و علاقه مندان به مباحث مدیریتی حول محور فناوری تشکیل شده و در ادامه با تقویت روحیه ی مطالعه و تحقیق مشارکتی سعی در خلق، تدوین، ذخیره، نشر و توزیع دانش پیرامون کاربردهای اصول و فنون مدیریت در بهینه سازی اقتصادی و مدیریتی فناوری های گوناگون دارد. 
این انجمن در سالل 1397 در موسسه ی آموزش عالی فارابی تاسیس شده و با قابلیت عضوگیری داخلی و خارجی در راستای توسعه ی گفتمان های گروهی در خصوص روند و سمت وسوی تکنولوژی در حوزه های گوناگون می پردازد. این انجمن قصد دارد با استفاده از تجارب پژوهشی هیئت علمی و دانشجویان خود در آینده ای نزدیک اقدام به انتشار فصل نامه ی علمی-پژوهشی نموده و یافته های و دانش تجمعی حاصل از مطالعات خود را با جمعه ی علمی کشور به اشتراک بگذارد.

نظرات() 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic